(028) 37906 559 - (028) 37902 562 - 0913 77 55 34
vppminhtu.vn@gmail.com

MÓC DÁN TƯỜNG - MÓC HÍT KIẾNG

Móc hít 6 PH

13.000 VNĐ

Móc dán HP 3 HPG99

16.000 VNĐ

Móc dán HP 2 cá

15.000 VNĐ

Móc dán 3 vuông HP

15.000 VNĐ