(028) 37906 559 - (028) 37902 562 - 0913 77 55 34
vppminhtu.vn@gmail.com

BẢNG NỈ GHIM GIẤY

Bảng nỉ (1,2 x 2)m

1.100.000 VNĐ

Bảng nỉ (1,2 x 1,8)m

1.050.000 VNĐ

Bảng nỉ (1 x 1,5)m

950.000 VNĐ

Bảng nỉ (0.6 x 1)m

290.000 VNĐ