(028) 37906 559 - (028) 37902 562 - 0938 38 99 81
vppminhtu.vn@gmail.com

GIÀY - DÉP BẢO HỘ

Giày bảo hộ ABC

130.000 VNĐ

Giầy ASIA xỏ nữ

64.000 VNĐ

Giầy ASIA xỏ nam

68.000 VNĐ

Giầy ASIA dán nam

71.000 VNĐ

Dép xốp xanh

11.000 VNĐ

Dép tổ ong (4)

32.000 VNĐ