(028) 37906 559 - (028) 37902 562 - 0913 77 55 34
vppminhtu.vn@gmail.com

ĐỒ DÙNG Y TẾ

Tăm tre ngôi sao

14.000 VNĐ

Tăm tre Huế

25.000 VNĐ

Oxi già

4.000 VNĐ

Cồn rửa tay

34.000 VNĐ

Cồn 90o

4.000 VNĐ

Bông gòn 50g

12.000 VNĐ

Bông gòn 25g

7.000 VNĐ

Bông gòn 100g

21.000 VNĐ