(028) 37906 559 - (028) 37902 562 - 0913 77 55 34
vppminhtu.vn@gmail.com

XÔ NHỰA - THÙNG NHỰA - CAN NHỰA

Xô nhựa 6L ĐT

19.000 VNĐ

Xô nhựa 20L HS

53.000 VNĐ

Xô nhựa 18L

43.000 VNĐ

Xô nhựa 16L DT

46.000 VNĐ

Xô nhựa 14L ĐT

39.000 VNĐ

Xô nhựa 12L

30.000 VNĐ