(028) 37906 559 - (028) 37902 562 - 0913 77 55 34
vppminhtu.vn@gmail.com

CÂY LAU NHÀ - MIẾNG LAU THAY THẾ - KHĂN LAU -