(028) 37906 559 - (028) 37902 562 - 0913 77 55 34
vppminhtu.vn@gmail.com

LY GIẤY - CA NHỰA - BÌNH NHỰA - KHAY ÚP LY -

Nĩa nhựa

13.000 VNĐ

Nắp PET bằng 93

15.000 VNĐ

Nắp 500ml (ly 17)

11.000 VNĐ

Muỗng cafê nhựa

11.000 VNĐ

Ly PET 500ml (LY 98)

35.000 VNĐ

Ly PET 360ml (LY 88)

22.000 VNĐ