(028) 37906 559 - (028) 37902 562 - 0913 77 55 34
vppminhtu.vn@gmail.com

ĐƯỜNG - MÌ …

Muối I Ot

2.500 VNĐ

Mì Tiến Vua

107.000 VNĐ

Mì Lẩu Thái

140.000 VNĐ

Mì Hello Cải Chua

100.000 VNĐ

Mì Gấu Đỏ

93.000 VNĐ

Mì Đệ Nhất

163.000 VNĐ