(028) 37906 559 - (028) 37902 562 - 0913 77 55 34
vppminhtu.vn@gmail.com

TRÀ

Trà xanh Oo

160.000 VNĐ

Trà xanh C2

120.000 VNĐ

Trà Chanh NESTEA

35.000 VNĐ