(028) 37906 559 - (028) 37902 562 - 0913 77 55 34
vppminhtu.vn@gmail.com

NƯỚC GIẢI KHÁT

Sting lon

169.000 VNĐ

PEPSI lon

180.000 VNĐ

COCA COLA lon

198.000 VNĐ