(028) 37906 559 - (028) 37902 562 - 0913 77 55 34
vppminhtu.vn@gmail.com

SÚNG BẮN THẺ - ĐẠN BẮN THẺ - KIM SÚNG BẮN THẺ

Súng bắn thẻ KHL

59.000 VNĐ