(028) 37906 559 - (028) 37902 562 - 0938 38 99 81
vppminhtu.vn@gmail.com

SÚNG BẮN THẺ - ĐẠN BẮN THẺ - KIM SÚNG BẮN THẺ

Súng bắn thẻ KHL

59.000 VNĐ