(028) 37906 559 - (028) 37902 562 - 0938 38 99 81
vppminhtu.vn@gmail.com

KIM BẤM - GHIM GIẤY

Kim cong B8-Mỹ

29.000 VNĐ

Kim cong 2115 1/4 Max

35.000 VNĐ