(028) 37906 559 - (028) 37902 562 - 0938 38 99 81
vppminhtu.vn@gmail.com

THƯỚC ĐO - EKE - PARABOL

Thước nhựa 1M

70.000 VNĐ

Thước Inox 60cm

21.000 VNĐ

Thước Inox 50cm

19.000 VNĐ