(028) 37906 559 - (028) 37902 562 - 0913 77 55 34
vppminhtu.vn@gmail.com

BÌA NÚT - BÌA BAO THƯ

Bìa nút hình A4

5.000 VNĐ

Bìa nút F4

3.000 VNĐ

Bìa nút A5

2.000 VNĐ

Bìa nút A4

3.000 VNĐ

Bìa bao thư A4

4.500 VNĐ

Bìa 2 nút A4

7.500 VNĐ