(028) 37906 559 - (028) 37902 562 - 0913 77 55 34
vppminhtu.vn@gmail.com

TRANG TRÍ TẾT

Thiệp tết

8.000 VNĐ

Nụ mai

25.000 VNĐ

Mai dẻo

8.000 VNĐ

Liễn nhung

80.000 VNĐ

Liễn nhỏ

5.000 VNĐ