(028) 37906 559 - (028) 37902 562 - 0913 77 55 34
vppminhtu.vn@gmail.com

GIẤY GHI CHÚ - NOTES SIGN HERE

Notes nhựa 5 màu

12.000 VNĐ

Notes nhựa 5 màu

12.000 VNĐ

Notes 4 x 6inch

17.000 VNĐ

Notes 3 x 5inch

12.000 VNĐ

Notes 3 x 4inch

9.000 VNĐ

Notes 3 x 3inch

8.000 VNĐ

Notes 3 x 2inch

4.000 VNĐ

Notes 1,5 x 2inch

5.000 VNĐ