(028) 37906 559 - (028) 37902 562 - 0913 77 55 34
vppminhtu.vn@gmail.com

GIẤY FAX NHIỆT - GIẤY CUỘN TÍNH TIỀN

Giấy Fax Sakura 50m

40.000 VNĐ

Giấy cộng 7.5cm

9.000 VNĐ

Giấy cộng 5.7cm

8.500 VNĐ