(028) 37906 559 - (028) 37902 562 - 0913 77 55 34
vppminhtu.vn@gmail.com

BĂNG KEO GIẤY - BĂNG KEO VẢI

Băng keo giấy 2F4

55.000 VNĐ

Băng keo giấy 1F6

59.000 VNĐ